foto1
APlus Global Network Control Co., Ltd.
foto1
APlus Global Network Control Co., Ltd.
foto1
APlus Global Network Control Co., Ltd.
foto1
APlus Global Network Control Co., Ltd.
foto1
APlus Global Network Control Co., Ltd.
Tel.+66 (0)816823258
jk@aplusgnc.com

   

                                                    

         บริษัทเอพลัส โกลบอล เน็ตเวิร์ค จำกัด  ก่อตั้งครั้งแรก ขึ้นเมื่อปี 2554 โดยผู้บริหารของ ผู้ก่อตั้งร้าน อิเล็กทรอนิกส์ ซิสเท็ม คอนโทรล จำกัด และ บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ซิสเท็มคอนโทรล จำกัด ที่มีประสบการณ์ในการซ่อมแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ในอุตสาหกรรม ให้กับบริษัท ชั้นนำในวงการอุตสาหกรรม รถยนต์มากกว่า 13 ปี  อธิเช่น บริษัทในเครือ ซัมมิท กรุ๊ป และ บริษัทในเครือฮอนด้า ซึงต่อมาทางผู้บริหารได้ทำการขยายงานในด้านการบริการไปอีกในหลายภาคส่วนซึ่งนอกเหนือจากการซ่อมแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์  การขยายงานของบริษัท  ครอบคลุมไปถึงการให้บริการในด้านการซ่อมและแก้ไขเครื่องจักรในด้าน ประเภท CNC Machining  Center, CNC Lathe , Robot  System, Big  Press ,Small Press ทั้งด้านระบบ ไฟฟ้าและด้านเครื่องกล

          จากประสบการณ์การทำงานด้านเครื่องกล และ ด้านอิเล็กทรอนิกส์กว่า 10 ปี พร้อมด้วยทีมงาน  ที่มีประสิทธิภาพ ที่ผ่านการทำงานมาจากหลายบริษัทชั้นนำเกี่ยวกับวงการอุตสาหกรรมรถยนต์  มีส่วนผลักดันให้บริษัท เอพลัส โกลบอล เน็ตเวิร์ค จำกัด มีศักยภาพในการให้บริการลูกค้า ในหลายส่วน เพื่อช่วยลดระยะเวลา Machine Down Time

           ทางบริษัทมีวิศวกรที่ควบคุมงานที่มีประสบการณ์ในการทำงาน   และมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม อย่างถูกต้องจากทางสภาวิศวกร  เพื่อเป็นเครื่องช่วยการันตีผลงาน และคอยให้คำปรึกษาและเข้าตรวจเช็คหน้างาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยมุ่งเน้นตามนโยบายที่ว่า "   High Quality Service at low cost  and on Time"

              

 

              ELECTRONIC  (ด้านงานอิเล็กทรอนิกส์)   บริการซ่อมชุดควบคุมการทำงานเครื่องจักรในระบบอุตสาหกรรมทุกชนิด อธิเช่น Fanuc,Okuma,  Mitsubishi , Fuji, Yaskawa ,Cosel, Omron, Proface  ในส่วนต่างๆดังนี้

  • SERVO  AMPLIFIER     
  • DC  POWER  SUPPLY  &  SWITCHING
  • I / O  BOARD,  INPUT,  OUTPUT
  • DC  DRIVE  UNIT  &  PULSE  ENCODER
  • SPINDLE  DRIVE  UNIT
  • INVERTER
  • MONITOR  & DISPAY & PLC